Офiцiйний сайт народного депутата України VIII скликання, виборчий округ №25
49008 місто Дніпро, вул. Робоча, буд. 83 (068) 774-87-43
Графік роботи: вівторок з 10:00 до 17:00
 


  • Головна
  • Законотворчість
  • Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

  1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.1441 такого змісту:

"14.1.1441 письмовий документ - документ, створений на папері та/або в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис", складання та/або подання та/або надіслання якого передбачається цим Кодексом, нормативно-правовими актами, прийнятими у зв’язку із цим Кодексом, та/або пов'язане із реалізацією прав та обов’язків платника податків та/або контролюючих органів згідно із положеннями цього Кодексу, у тому числі, але не виключно: податкова звітність, податкова накладна, заява, скарга, звернення, заперечення, запит, реєстри, розрахунки та інші документи платника податків, а також податкове повідомлення-рішення, податкова вимога; рішення контролюючого органу: про опис майна у податкову заставу, про адміністративний арешт майна, про призначення проведення та оформлення результатів перевірок, про хід та результати розгляду заяв, скарг, звернень, заперечень та запитів; повідомлення, витяги та/або виписки з баз даних контролюючих органів щодо платника податків".

  1. В абзаці другому підпункту 39.5.5.4 підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 слова "в електронній формі засобами електронного зв'язку або рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику під розписку" замінити словами та цифрами "у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу".
  2. У статті 42:

у пункті 42.2 слова "вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові" замінити словами "вручення, особисто вручені платнику податків (його представникові) або надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті";

в абзаці першому пункту 42.4 слова "може здійснюватися" замінити словом "здійснюється".

  1. Абзац другий пункту 44.7 статті 44 викласти в такій редакції:

"Протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки, платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності".

  1. У статті 56:

абзац четвертий пункту 56.18 викласти в такій редакції:

"При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили, за умови що позов направлено до суду протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, або днем закінчення процедури адміністративного оскарження";

Повний текст