Офiцiйний сайт народного депутата України VIII скликання, виборчий округ №25
49008 місто Дніпро, вул. Робоча, буд. 83 (068) 774-87-43
Графік роботи: вівторок з 10:00 до 17:00
 


  • Головна
  • Законотворчість
  • Проект Закону № 1609 від 24.12.2014 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливості справляння земельного податку

Проект Закону № 1609 від 24.12.2014 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливості справляння земельного податку

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено на виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013–2017 роки (далі – Космічна програма) затвердженої Законом України від 05 вересня 2013 року № 439-VII. Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні є важливим чинником, що визначає стратегічне місце держави у світі. Підвищенні ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки та оборони, захисту геополітичних інтересів держави є на сьогодні головним. Відповідно нормам Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1248 суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та брали участь у реалізації таких договорів (угод) були звільнені від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 1 січня 2015 року. На виконання зазначених вимог законодавства у м. Дніпропетровську від сплати земельного податку були звільнені ДП ВО «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» (559,8759 га) та ДП «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» (8,88 га). За 9 місяців 2014 року ці підприємства отримали зазначену пільгу у сумі 40,1 млн. грн., у тому числі ДП ВО «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» – 39,6 млн. грн. та ДП «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» – 0,5 млн. грн. За 2014 рік вона становитиме по ДП ВО «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» – 51,6 млн. грн. та ДП «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» - 0,6 млн. грн. На 2014 рік бюджету м. Дніпропетровська із державного бюджету передбачена і отримана у повній сумі додаткова дотація на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності тощо у сумі 52,8 млн. грн. На сьогодні вищезазначені підприємства перебувають у складному фінансовому стані. Лише заборгованість з виплати заробітної плати за статистичною звітністю станом на 01.11.2014 по ДП ВО «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» становить 57,3 млн. грн. А сплата з 01.01.2015 цими підприємствами земельного податку у повній сумі призведе лише до наявності податкового боргу по земельному податку. Тому удосконалення механізму надання державної підтримки, забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності, дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку космічних технологій, сформувати внутрішній ринок космічних послуг і підвищити рівень експортного потенціалу держави. 

Цілі та завдання проекту

Законопроектом передбачається продовжити особливе справляння земельного податку, на період дії Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України у 2013–2017 рр.

Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається продовжити до 1 січня 2018 року дію п.1 підрозділу 6 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), та дії Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013–2017 роки.

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу в даній сфері складають Податковий кодекс України.

 Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів, оскільки здійснюється за рахунок видатків, передбачених на реалізацію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013–2017 роки.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту та його реалізація сприятиме удосконаленню механізму надання державної підтримки, забезпечення інвестиційної привабливості космічної діяльності, дасть змогу створити сприятливі умови для розвитку космічних технологій, сформувати внутрішній ринок космічних послуг і підвищити рівень експортного потенціалу держави.

Текст законопроекту та супровідні документи